Showing 1–12 of 29 results

-30%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy 8kg bột ABC MFZL8

400,000  280,000 
-14%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy 3kg khí CO2 MT3

420,000  360,000 
-7%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy 5kg khí CO2 MT5

590,000  550,000 
-33%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy bột 1kg BC MFZ1

150,000  100,000 
-35%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy bột 2kg BC MFZ2

200,000  130,000 
-9%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy bột 35kg BC MFTZ35

1,750,000  1,600,000 
-33%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy bột 4kg BC MFZ4

240,000  160,000 

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Bình chữa cháy khí CO2 MT2 2kg DRAGON

470,000 
-29%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

BÌNH CHỮA CHÁY MFZ8 BC 8KG DẠNG BỘT

350,000  250,000 
-32%

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

BÌNH CHỮA CHÁY MFZL4 ABC DẠNG BỘT

250,000  170,000